ทม.หนองปรือจัดโครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนให้ประชาชนที่สนใจมีอาชีพ เทิดไท้องค์ราชัน

0
295
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 25 พฤษภาคม 60  ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลหนองปรือ  ซอยเขาน้อย ใกล้เคียงวัดบุญสัมพันธ์  ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชนระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี กับเทศบาลเมืองหนองปรือ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาสาสมัครแรงงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลหนองปรือ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ บริษัทมิตรยนต์พัทยา จำกัด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ

โครงการศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันจัดสอน 3 วัน 23-25  พฤษภาคม 60 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนที่สนใจฝึกอาชีพให้ความรู้ ความสามารถทักษะฝีมือ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้บริการช่างเคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และตัวแทนทั้ง 11 หน่วย คณะผู้หาร สมาชิกสภา หัวหน้าฝ่ายราชการ และประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  และหากผู้ใดสนใจเข้ารับการอบรม ทางเทศบาลได้จัดเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาวเดือนละ 1 ครั้ง (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อใกล้ถึงวัน ยังไม่กำหนด)สามารถสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคมหมายเลขโทรศัพ 038-933119

นักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่กำลังใช้ความสามารถพิเศษในการสอนและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนที่สนเข้าร่วมงาน
นักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่กำลังใช้ความสามารถพิเศษในการสอนและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนที่สนเข้าร่วมงาน