ตำรวจภาค 2 สร้างภูมิคุ้มกัน ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

0
94

ตำรวจภูธรภาค 2 คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา นำร่องโครงการตำรวจประสานโรงเรียน “1 ตำรวจ 1 โรงเรียน” สร้างภูมิคุ้มกันร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

เมื่อ 28 สิงหาคม 61 พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาตำรวจประสานโรงเรียน ภายใต้โครงการ “1 ตำรวจ 1 โรงเรียน”  สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกม สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยงที่ตั้งอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวัง เน้นการคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคล โดยกำหนดให้สถานีตำรวจทั่วประเทศ ดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน โดยคัดเลือกข้าราชการตำรวจ 1 นาย ทำหน้าที่ร่วมกับครูในโรงเรียน เพื่อดำเนินการค้นหา คัดแยกนักเรียนในโรงเรียนเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มเสพ/ขาย และจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมกับนักเรียนทั้ง 4 กลุ่ม

โดยในส่วนของตำรวจภูธรภาค 2 ได้คัดเลือกโรงเรียนเมืองพัทยา 5 เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน และพัฒนาทักษะทางด้านความคิด และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตวิญญาณให้กับนักเรียน ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด อีกทั้งพัฒนาทักษะการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อเด็กและเยาวชน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด.