ตั้งเป้าพาเด็กกลับมาเรียน 100% ภายในปีนี้ ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

0
2837

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 จากผลสำรวจพบว่า มีเด็กไทยตกหล่นที่หลุดออกจากระบบการศึกษามากถึง 238,707 คน กระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมกับร่วมงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการฯ เพื่อนำเด็กที่ตกหล่นหลุดจากระบบการศึกษา ให้ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งโดยข้อมูลล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565 พากลับมาเรียนแล้ว 220,754 คน เหลือที่ตกหล่น 17,953 คน โดยเป็นกลุ่มคนปกติ 8,741 คน ผู้พิการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 886 คน ผู้พิการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) 8,326 คน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งเป้าค้นหาเด็กที่หลุดจากระบบ กลับมาให้ได้ครบ 100% ในปี 2565 นี้


นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกของเด็กที่หลุดออกจากระบบ โดยเป็นการคืนโอกาส สร้างอนาคตให้เด็ก เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศ ตั้งเป้าตัวเลขเด็กหลุดจากระบบต้องเป็นศูนย์ ซึ่งสำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา เช่น ปัญหาด้านครอบครัว ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ครอบครัวหย่าร้าง นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 พบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ทำให้เรียนไม่ทัน จึงหยุดเรียน ประกอบกับผู้ปกครองพาเด็กไปทำงานรับจ้าง ส่งผลกระทบต่อการติดตามตัวเด็ก