ชุมชนซอยกอไผ่ จัดกิจกรรมวันเด็ก ปลูกฝังเยาวชนเด็กไทย รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

0
54

เมื่อ 12 มกราคม 63 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  นายนิคม แสงแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมคณะกรรมการชุมชน และส่วนเกี่ยวข้องจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ 2563 ของชุมชนซอยกอไผ่ โดยในงานมีบรรดาข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นและผู้ปกครอง ต่างพาบุตรหลานในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

ทางด้านประธานชุมชนซอยกอไผ่ ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน  พร้อมให้โอวาสแก่เยาวชน  ให้รู้ถึงคุณงามความดี ตั้งใจเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และพร้อมพลักดันด้านกีฬา และกิจกรรมในยามว่างเข้ามาสอดแทรกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนในชุมชน เติบโตอย่างมีคุณภาพ   ทั้งนี้บรรยากาศภายในงาน มีการจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่มฟรี มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก ที่ทำคุณงามความดีแก่ชุมชน พร้อมจับแจกของรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลใหญ่เป็น จักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่สามารถทำประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ของเล่น  ขนม และอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ชุมชนฯ รวมไปถึง ผู้ใหญ่ ใจดีหลายๆท่าน เพื่อเป็นของรางวัล ให้เด็กๆที่มาร่วมสนุกในงาน.