ชลบุรีมอบรางวัล ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยด้านทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี61

0
385
จังหวัดชลบุรีมอบรางวัลให้แก่ นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ในด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
จังหวัดชลบุรีมอบรางวัลให้แก่ นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ในด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 61 ที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงาน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561

ภายในงานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่ง มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยได้ถูกพิจารณาให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย แม่พระของเด็กกำพร้าหลายร้อยชีวิต ในการดูแลของมูลนิธิ เดินทางมารับมอบรางวัลรางวัลด้วยความปราบปลื้มใจ ที่หน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการด้านช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตที่ของชาติ

โดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำความดี และให้การสนับสนุน ในการให้ความสำคัญจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานครั้งนี้ จำนวนกว่า 500 คน

ทั้งนี้เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักในความสำคัญวันเยาวชนแห่งชาติ ในทุกๆปี ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการพัฒนาเยาวชนไทย ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง.

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงาน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561
นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงาน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561