จัดงานวันไลออนส์สากลบริการ เพื่อครอบครัวเด็กพิเศษ สัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 12

0
174
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมเป็นประธานเปิดงานไลออนส์ สากล บริการ “Lions World Service Day”
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมเป็นประธานเปิดงานไลออนส์ สากล บริการ “Lions World Service Day”

เมื่อ 8 ตุลาคม 61 ที่ หอประชุมบัวหลวงฮอลล์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงานไลออนส์สากลบริการ “Lions World Service Day”  กิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 12 โดยมี นายโรจน์ ทองวานิช ผู้ว่าการภาคไลออนส์ 3104 ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอบางละมุง บาทหลวงภัทรพงษ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิหลวงพ่อเรย์  นายประทีป ซิงห์ มาโลตรา ประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ และแขกผู้มีเกียรติ นายกสโมสร สมาชิกไลออนส์ ในเขตพื้นที่ชลบุรี-พัทยา และหน่วยงานภาคการกุศลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

สืบเนื่องด้วยเดือนตุลาคมของทุกปี  เป็นวันไลออนส์สากลบริการ “Lions World Service Day” สโมสรไลออนส์ทั่วโลก พร้อมกันจัดกิจกรรมสาธารณะกุศล   โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันที่ชาวไลออนส์ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคม ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน  และเลือกเชื้อชาติศาสนา ยึดมั่นในอุดมการณ์ WE SERVE  ร่วมกันดูแลผู้ด้อยโอกาสของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิการ คือกลุ่มที่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และเล็งเห็นถึงคุณค่าของครอบครัว ที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการให้ดียิ่งขึ้น  และให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน สร้างกระบวนการ การเรียนรู้ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สร้างพลังและกำลังใจในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ที่เป็นเด็กพิเศษและเด็กพิการ ให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ภายในงานยังมีการมอบทุนการศึกษา จากสโมสรไลออนส์ ในเขตพื้นที่ชลบุรี-พัทยา ภาครัฐและเอกชน  ผู้ใจบุญ หน่วยงานภาคการกุศลหลายหน่วยงาน  อาทิ สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ  สมาคม YWCA  ศูนย์พัทยา ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น แก่เด็กพิเศษที่ยากไร้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนกว่า 300 คน นอกจากนี้ยังมีการแสดง ของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา การแสดงของเด็กพิเศษ และมีการออกบูธอาหารมากมายจากผู้ให้การสนับสนุน  พร้อมทั้งการตรวจวัดสายตาเพื่อรับแว่น  การตรวจทันตกรรม ตรวจสุขภาพ วัดความดัน บริการตัดผม และนวดฝ่าเท้า ฟรีตลอดงานด้วย.

นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนในการมอบเงิน แก่เด็กพิเศษที่ยากไร้
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนในการมอบเงิน แก่เด็กพิเศษที่ยากไร้

นายประทีป ซิงห์ มาโลตรา ประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกันมอบเงินแก่เด็กพิเศษที่ยากไร้จำนวน 10,000 บาท
นายประทีป ซิงห์ มาโลตรา ประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกันมอบเงินแก่เด็กพิเศษที่ยากไร้จำนวน 10,000 บาท
กลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ สนับสนุนเงินจำนวน 3,940 บาท แก่เด็กพิเศษที่ยากไร้
กลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ สนับสนุนเงินจำนวน 3,940 บาท แก่เด็กพิเศษที่ยากไร้