จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 4 ในวาระครบรอบ 81 ปี

เมื่อ 1 กรกฎาคม 62  ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) นางสาวอิชยา โอฬา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 4 ในวาระครบรอบ 81 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากจากวัดหนองใหญ่จำนวน 9 รูป นำโดย พระครูสมุทยงยุทธ์ เขมะธะโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมรับภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล

ในพิธีมีคณะกรรมการชุมชนหนองใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นาย มาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา รวมไปถึงคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ อย่างพร้อมเพียงกัน

สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 4 วัดหนองใหญ่ ได้ตั้งอยู่ใน บ้านหนองใหญ่ ต. นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในนามว่าโรงเรียนประชาบาลหนองปรือ 4 (วัดหนองปรือ) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อำเภอจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดยมีนักเรียนที่มาเรียนจากโรงเรียนวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม จำนวน 6 คน ย้ายเข้ามาเรียน ในสมัยนั้นใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองใหญ่เป็นที่เรียน และด้วยความร่วมมือของชาวบ้านช่วยกันสร้างโต๊ะม้านั่งในการเรียน โดยมี นาย สว่าง มาลัยรักษ์ เป็นผู้รักษาการครูใหญ่ และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่ของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนเมืองพัทยา 4 วัดหนองใหญ่ เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี นางยุพาภรณ์ ฐิติวร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และมีนายณรงค์ ธวัชศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา.