จัดงานรำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์ จิตอาสา ปันรักเพื่อเด็กและคนพิการ

0
155

เมื่อ 7 สิงหาคม 61 ที่ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และหน่วยงานภายใต้การดูแล ได้กำหนดให้เดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นเดือนคุณพ่อเรย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู และรำลึกถึงบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือคุณพ่อเรย์ ผู้ก่อตั้งและพลเมืองกิตติมศักดิ์ คนแรกของเมืองพัทยา โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

สำหรับบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือคุณพ่อเรย์ ผู้ก่อตั้งและพลเมืองกิตติมศักดิ์ คนแรกของเมืองพัทยา ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2546 แต่งานที่ท่านได้บุกเบิกไว้ ยังคงอยู่และจะได้รับการสานต่อ ซึ่งในปี 2561 จึงใช้ชื่องานว่า รำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์ จิตอาสา ปันรักเพื่อเด็กและคนพิการ เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงพลังแห่งความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ที่สามารถพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงให้เด็กและคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

โดยภายงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยพิธีลงนามเจตนารมณ์ จิตอาสาเพื่อการมีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับเด็ก คนพิการ และ ผู้สูงอายุ จิตสาธารณะ ร่วมสร้างความเสมอภาคในสังคม ด้วยการส่งเสริมอาชัพคนพิการ ให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุนจำนวน 40 รางวัล การแสดงนิทรรศการของเครือข่ายส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มอาชีพในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถ และเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของลูกๆ คุณพ่อเรย์  ทั้งด้านอาชีพและด้านกีฬา รวมไปถึงการจัดซุ้มอาหาร จากหน่วยงานต่างๆและผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป ซึ่งบรรยากาศพบว่า มีหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.