จราจร สภ.เมืองพัทยา อบรมความปลอดภัยด้านการจราจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8

เมื่อ  29 กรกฎาคม 63  ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8  พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา นางนงนุช รักษา ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 8  นายวิโรจน์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยด้านกฎระเบียบและงานจราจร เช่นการ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ เคารพเครื่องหมายจราจร ไฟ เขียวไฟแดง ห้ามฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจรอย่างเด็ดขาด  และกฎระเบียบด้านการจอดรถการใช้ถนนต่างๆ ๆลฯโดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมรับฟังการอบรม


โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 29-30 กรกฎาคม 63 ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ บนท้องถนนจริง โดยให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมกว่า 100 คน จัดเวรหมุนเวียนมาช่วยครู หรือทางเจ้าหน้าที่ จัดระเบียบด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเช้า และช่วงเย็นตอนเลิกเรียน ซึ่งจะมีรถเดินทางมาส่งและรับบุตรหลานค่อนข้างหนาแน่น และกำลังจ้าหน้าที่ในการดูแลความสะดวกเรียบร้อย อาจจะไม่เพียงพอ หวั่นเกิดอุบัติเหตุและอันตรายขึ้นได้หากไม่มีการจัดระเบียบด้านการจราจรที่ดี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการช่วยงานครูและเจ้าหน้าที่ ให้เกิดการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน และสถานศึกษา เกิดการเคารพกฎระเบียบและการจราจรอย่างเคร่งครัด และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้พบเห็น.