คิงพาวเวอร์ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมูลค่า 2 ล้านกว่าบาท ให้ร.ร.เมืองพัทยา 9 ส่งเสริมเยาวชนท้องถิ่นให้ก้าวสู่ระดับสากล

0
157
นายทศพร เอี่ยมวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะบริหาร ฯ เป็นประธานรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมูลค่า 2 ล้าน กว่าบาท ให้ร.ร.เมืองพัทยา 9 เพื่อส่งเสริมกีฬาเยาวชนท้องถิ่นให้ก้าวสู่ระดับสากล
นายทศพร เอี่ยมวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะบริหาร ฯ เป็นประธานรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมูลค่า 2 ล้าน กว่าบาท ให้ร.ร.เมืองพัทยา 9 เพื่อส่งเสริมกีฬาเยาวชนท้องถิ่นให้ก้าวสู่ระดับสากล

เมื่อ 30 พฤษภาคม 61 ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 ต.นาเกลือ นำคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายทศพร เอี่ยมวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะบริหาร ฯ ที่มาเป็นประธานรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 1 สนาม ที่ได้ดำเนินการสร้างตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา และได้ทดลองใช้ในช่วงต้นปีนี้  จึงได้ดำเนินการส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยใช้งบประมาณการสร้าง 2 ล้าน 1 แสน 1 หมื่น บาท สร้างสนามหญ้าเทียมขนาด 7 คนเล่น มอบ ให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 9 เพื่อส่งเสริมกีฬาเยาวชนท้องถิ่นให้ก้าวสู่ระดับสากล

สนามหญ้าเทียมสีฟ้า มูลค่า 2 ล้านกว่าบาท
สนามหญ้าเทียมสีฟ้า มูลค่า 2 ล้านกว่าบาท

โดยมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด KING POWER THAI POWER  พลังคนไทย เดินหน้าสนับสนุนกีฬาฟุตบอลไทย ภายใต้โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านกีฬาฟุตบอล ให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมสังคมไทยอย่างยั่งยืนด้านกีฬา “Sport Power”  ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ด้านหลัก ที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยด้านกีฬาฟุตบอลตั้งแต่เริ่มต้น  จนสามารถก้าวสู่การเล่นฟุตบอลอาชีพในระดับสากล ส่งเสริมเยาวชนคนไทย ให้มีสุขภาพแข็งแรง และรู้จักใช้เวลาที่ว่างให้เป็นประโยชน์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน  ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยได้ โดยหลังการส่งมอบทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้เดินตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมพูดคุย นักเรียน ที่ได้ทดลองใช้สนาม เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนการสอนด้านต่างๆเพื่อที่จะหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมกีฬาเยาวชนเมืองพัทยาต่อไป.