คณะผู้บริหาร AIA นำพนักงาน มอบสิ่งของและเงินสนับสนุนแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี

เมื่อ 17  สิงหาคม 62  ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่  นายประจิตร  สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายขาย บริษัท AIA จำกัด นำบรรดาคณะผู้บริหารพนักงานทำกิจกรรม สมานสะพานน้ำใจ มอบของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ อาหารแห้ง ขนม นมกล่อง เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันฯลฯ พร้อมเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท 

โดยมี นายรัตนชัย  สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา   ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าววัตถุประสงค์  ซึ่งมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และในนาม ผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กๆในการดูแลกว่า 80 คน คอยให้การต้อนรับ พร้อมชมการร้องเพลงและแสดงโชว์จากเด็กๆ.