คณะครู นักเรียน โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เมื่อ 12 กรกฎาคม 62 ที่ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา  บรรดาคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง   โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตร  แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 14 รูป  จากวัดช่องลม  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ได้ร่วมกันทำบุญทำกุศลร่วมกัน  

โดยบรรยากาศในช่วงเช้า บรรดาผู้ปกครองต่างนำอาหารแห้งใส่รวมเป็นถุงขนาดใหญ่   ใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์  ซึ่งอาหารแห้งที่ได้นั้นทางโรงเรียนจะได้นำไปมอบให้กับองค์กรการกุศล   ส่วนในช่วงบ่ายทางโรงเรียนจะได้นำไปเทียนพรรษาไปถวาย แด่วัดช่องลม.