กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครือซันไซร์ ทำประโยชน์เพื่อสังคม มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดแต่สภาพดีเพื่อการศึกษา นักเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พร้อมทุนการศึกษา

0
86
นายธนา ศุภรสหัสรังสี กรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท เครือซันไซร์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานทำกิจกรรมประโยชน์เพื่อสังคม ครั้งที่ 2 โดยมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดแต่สภาพดี เพื่อการศึกษา ของนักเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พร้อมทุนการศึกษา
นายธนา ศุภรสหัสรังสี กรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท เครือซันไซร์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานทำกิจกรรมประโยชน์เพื่อสังคม ครั้งที่ 2 โดยมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดแต่สภาพดี เพื่อการศึกษา ของนักเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พร้อมทุนการศึกษา

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 18 ตุลาคม 61 ที่ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา นายธนา ศุภรสหัสรังสี กรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท เครือซันไซร์ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ทำกิจกรรมประโยชน์เพื่อสังคม ครั้งที่ 2  ตามโครงการด้วยสำนึกรู้รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมี อาจารย์เฉลิมพล  ชมภูโคตร หน.ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับ และรับมอบสิ่งของ

โดยโครงการนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน จากทุกโรงแรมในเครือซันไซร์ คัดแยกสิ่งของเป็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดแต่มีสภาพดี  เพื่อนำมาบริจาคเพื่อการศึกษาอาทิ  โทรทัศน์  ซีพียูคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค  วิทยุสื่อสาร  เครื่องเล่น DVD โทรศัพท์  โต๊ะอุปกรณ์การเรียนการสอน  ผ้าเอนกประสงค์ และอื่นๆอีกหลายรายการ

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอย และเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ให้นำวัสดุดังกล่าว สามารถนำมาเป็นอะไหล่ ไว้ซ่อมแซม หรือซ่อมแซมแล้วสามารถนำกลับมาใช้งานในองค์กร ให้เกิดประโยชน์ได้  ทั้งนี้ทางกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครือซันไซร์ ยังร่วมกันมอบเงินรวมกว่า  23,900 บาท เป็นทุนการศึกษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯด้วย.

นายธนา ศุภรสหัสรังสี กรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท เครือซันไซร์ เป็นตัวแทนในการมอบเงินสนันสนุนการศึกษา โดยมี อาจารย์เฉลิมพล ชมภูโคตร หน.ฝ่ายอาคารสถานที่ฯเป็นตัวแทนในการรับมอบ
นายธนา ศุภรสหัสรังสี กรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท เครือซันไซร์ เป็นตัวแทนในการมอบเงินสนันสนุนการศึกษา โดยมี อาจารย์เฉลิมพล ชมภูโคตร หน.ฝ่ายอาคารสถานที่ฯเป็นตัวแทนในการรับมอบ