กลุ่มนักศึกษาชมรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา ม.บูรพา ทำกิจกรรมอาสาช่วยเหลือพัฒนาเด็กบ้านเอื้ออารี

0
171

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 63  ที่  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี คณะนักศึกษาชมรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้มาทำกิจกรรมอาสาช่วยเหลือพัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 โดยจัดกิจกรรมเกม ให้ความรู้กับเด็กๆข้ามชาติ ในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน และเด็กในบ้านเอื้อารี อาทิ การให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5, การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า, กิจกรรมคณิตคิดเร็ว, กิจกรรมเดาคำศัพย์จากภาพ และสันทนาการ อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นคณะนักศึกยังได้นำสิ่งของอุปโภค – บริโภค อาทิ อุปกรณ์การเรียน ลูกฟุตบอล ของเล่นเด็ก ขนม รวมไปถึงได้บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือเด็กๆด้วย.