โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยา ซ้อมอพยพดับเพลิง เพื่อให้พนักงานมีความรู้พื้นฐาน

0
73

เมื่อ  17 กันยายน 63 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ได้มีการจัดอบรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 โดยได้รับความร่วมมือและความเอื้อเฟื้อ จากทางสถานีดับเพลิงบางละมุงเมืองพัทยา ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่เหล่าพนักงานของโรงแรมฯ ซึ่งการอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมฯ เป็นอย่างดี


การฝึกอบรมแบ่งเป็นสองช่วง คือช่วงเช้าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎี เพื่อเตรียมปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในรูปแบบต่าง ๆ จากวิทยากร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้คร่ำหวอดจากการปฏิบัติงานจริง และช่วงบ่าย จะเป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจำลองเหตุการณ์เหมือนจริง เพื่อฝึกให้ทุกคนได้สัมผัสถึงบรรยากาศ และความโกลาหลอย่างมีสติ  โดยเจ้าหน้าที่จะสาธิตการใช้อุปกรณ์บันไดกระเช้าหนีไฟ ในการลำเลียงผู้ป่วยที่สำลักควันไฟ  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เห็นภาพบรรยากาศที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ทั้งนี้ถือเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องความปลอดภัยของการกำหนดมาตราฐานในการบริหารจัดการ จากกระทรวงแรงงาน โดยทางโรงแรมได้จัดให้มีกิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งต่อไป คาดว่าจะมีการซ้อมอพยพหนีอีกครั้งช่วงปลายปี  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน.