แบบนี้ได้เหรอ! กลุ่มเรียกเก็บเงินค่าจอดรถพื้นที่สาธารณะ ส่งส่วยเจ้าหน้าที่รัฐ

หลังเมืองพัทยา ปิดหมายคำสั่งรื้อถอนสะพานข้ามคลองพัทยาใต้ หลังตรวจพบก่อสร้างยังไม่ได้รับอนุญาต ปรากฏว่าการนำพื้นที่สาธารณะบนสะพาน ที่ถูกสั่งห้ามมิให้บุคคลใดเข้าใช้ หรือเข้าไปในส่วนใดๆหรือบริเวณดังกล่าวตามหมาย ค.7 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร นำไปทำที่จอดรถเก็บค่าบริการอ้างส่งส่วยรัฐเดือนละ 2,500 บาท

            จากกรณี เมื่อเวลา 19.00 น วันที่ 19 กรกฎาคม 62 ที่มีการร้องเรียนจากประชาชนว่า พื้นที่แนวคลองพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ รุกล้ำตลอดแนวคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งในส่วนของอาคาร สะพาน การระงับการก่อสร้างอาคารต่างๆเนื่องจากตามกฎหมายต้องแนวระวางเขตที่กำหนด ก่อนจะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทั้งระบบการระบายน้ำและทางเดินเท้าสาธารณะใหม่นั้น แต่พบว่ามีผู้ประกอบการบางแห่งนำโครง สร้างสะพานเหล็กมาจัดตั้งคร่อมคลองไว้ ซึ่งสะพานนี้มีลักษณะเป็นเหล็กพร้อมราวสะพานอย่างแน่นหนาเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังที่ดินริมฝั่งคลองอีกด้าน โดยหลายฝ่ายมองว่าโครงสร้างสะพานดังกล่าวมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง และสามารถกระทำการได้หรือไม่

         กระทั่งล่าสุดเมืองพัทยาได้ทำการปิดหมายประกาศ แบบ ค.3 แจ้งความไปยังเจ้าของอาคารว่าให้ระงับการสร้างสะพานเหล็กขนาด 2.5×20 เมตร จำนวน 1 สะพาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 วรรค 1 และมาตรา 41 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาต รวมทั้งการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และหมายคำสั่งรื้อถอน ค.7 ตามมาตรา 42 กรณีก่อสร้างดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาคารกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ โดยให้รื้อถอนสะพานเหล็กออกทั้งหมด ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ให้แล้วเสร็จภายใน 35 วัน หลังได้รับคำประกาศ โดยหากพ้นกำหนดเมืองพัทยาจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ลงชื่อ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงนามวันที่ 5 ก.ค.2562

            มีรายงานว่าในทุกค่ำคืนจะมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม นำพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นที่สาธารณะ อนุญาตให้มีการนำรถจักรยานยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยว  มาจอดเพื่อทำธุระหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานบริการภายในโครงการถนนวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ โดยพบว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้รถ ที่นำรถมาจอดในอัตราค่าบริการคันละ 20-100 บาท ทั้งๆที่เป็นพื้นที่ๆสามารถให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ที่สำคัญสะพานข้ามคลองดังกล่าว ยังเป็นสะพานที่เมืองพัทยาปิดหมาย ห้ามใช้ประโยชน์และมีคำสั่งรื้อถอนไปแล้ว โดยจากการสอบถามคนในละแวกดังกล่าวทราบว่าการใช้พื้นที่ดังกล่าว มีการเก็บค่าบริการจริง แต่มีการจัดส่งรายได้ให้แก่รัฐบางหน่วยงานเดือนละ 2,500 บาท ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความฉงนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก จึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย ว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไร.