แถลงผลการบูรณาการร่วมตรวจสอบต่างด้าวทำประมง แย่งอาชีพประมงพื้นบ้านไทย

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี และจัดหางานจังหวัดชลบุรี  สั่งการให้ ตม.จ.ชลบุรีออกสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนนายทุนชาวไทย นำต่างด้าวเข้าประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน แย่งอาชีพคนไทย  โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิเช่น ประมงจังหวัด  ตำรวจน้ำ  จัดหางานจังหวัดชลบุรี ทหารเรือ และตำรวจท่องเที่ยว     เข้าตรวจสอบพื้นที่ซึ่งมีการทำประมงพื้นบ้าน โดยใช้แรงงานต่างด้าว  เข้าลักษณะใช้ชื่อคนไทยจดทะเบียนเรือ แล้วนำต่างด้าวสวมรอยทำประมง ตบตาเจ้าหน้าที่  หรือมีการสนับสนุนในลักษณะเป็นตัวแทนอำพราง และให้ความช่วยเหลือ โดยนำเรือประมงของนายทุนไทยมาประกอบธุรกิจ      เข้าข่ายต่างชาติมาแย่งอาชีพ “ประมงพื้นบ้าน” ตามภาพข่าวของสื่อมวลชนที่ได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้  

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่สุ่มเสี่ยงการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง  คือ1.บริเวณถนนติดฝั่งทะเลโดยรอบเขาสามมุก ต.แสนสุข อ.เมือง   จ.ชลบุรี  2.บริเวณท่าเทียบเรือซอยวัดบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3.บริเวณสะพานปลาซอยนาเกลือ 12  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  โดยการปิดล้อมตรวจค้นเมื่อวันที่ 28-29 พ.ค.2562  มีการตรวจสอบต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น    235    ราย  โดยมีการจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมือง     23    ราย บุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน   2    ราย และใช้บุคคลประจำเรือไม่มีหนังสือคนประจำเรือ (sea book )   1  ราย

นอกจากนี้ยังมีการระดมกวาดล้าง จับกุมทำประมงผิดกฎหมาย 3  ราย คือ นายสุจิน ดอนแรม อายุ 53 ปี เจ้าของเรือโชคมุกตะวัน ในข้อหา “ใช้บุคคลประจำเรือ ไม่มีหนังสือคนประจำเรือ (Sea Book)” พรก.การประมง 2558 ม.83 บทลงโทษ ม.153 ปรับไม่น้อยกว่า 400,000-800,000 บาท  และลูกเรือ ลาว  2 ราย ข้อหา “ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต” พรก การบริหารการจัดการทำงานของคนต่างด้าว 2560 ม.8 ประกอบ ม.101.