เทศกิจเมืองพัทยา จับ ปรับ ผู้ลักลอบทิ้งขยะหลังคอนโดจอมเทียน

0
191

เมื่อ 26 พฤษภาคม 62 ฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา เขตจอมเทียน ได้ทำการจับกุมชายไทย 4 คน พร้อมรถกระบะ 1 คัน กำลังนำเศษวัสดุก่อสร้างมาทิ้งหลังคอนโดจอมเทียน หลังจากสายตรวจฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยาทั้งสามเขต ออกตรวจ เฝ้าจุดต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำตัวไปเรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2.000 บาท  

ทั้งนี้ปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะแบบมักง่ายเช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม และสุขลักษณะที่ดีของประชาชน โดยเมืองพัทยาได้รณรงค์การทิ้งขยะเป็นที่มาโดยตลอด ในการนี้การจับและเปรียบเทียบปรับในกรณีดังกล่าว จะเป็นตัวอย่างไม่ให้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นเยี่ยงอย่าง เพื่อร่วมกันสร้างเมืองสีเขียว และภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาต่อไป.