สัตหีบ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ป้องกันเจ็บตาย 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์

0
170

เมื่อ 11 เมษายน 62  นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสัตหีบ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 สมาชิก อปพร. หมวดการทางสัตหีบ มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ และนักเรียนโรงเรียนบ้านสัตหีบ เข้าร่วมโครงการพร้อมปล่อยแถวครั้งนี้ ณ จุดบริการประชาชนหน้าร้านบ้านสหไชย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า  เทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11- 17 เม.ย. เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มีการบูรณาการร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและลดความสูญเสีย อันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และให้เป็นไปตามหัวข้อหลักในการรณรงค์ว่า ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั่งถึง ทันต่อเหตุการณ์ ลดความสูญเสียร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังให้ผู้ขับขี่เกิดจิตสำนึกในการขับขี่ และเป็นการบังคับใช้กฎหมายจราจร  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจเชื่อมั่นใช้กับประชาชนต่อไป

ด้าน นายอนุชา อินทศร  นายอำเภอสัตหีบ  กล่าวว่า อุบัติภัยทางถนนนั้น เป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งมากในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละครั้งย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างแน่นอน ดังนั้น หนทางที่ดีที่สุด คือการป้องกันก่อนที่จะเกิดภัยดังกล่าวขึ้น ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น จะอาศัยแต่กำลังของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างเดียวคงจะเกิดผลไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งการดำเนินการปีนี้ จะมีมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ให้มีจำนวนผู้ประสบภัยบนท้องถนนลดน้อยลง และจะไม่ให้เกิดการสูญเสียถึงชีวิตอย่างแน่นอน.