รัฐบาลร่วมมือ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน กวาดล้างยาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำต่อเนื่อง

0
738

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดซื้อยานพาหนะ ค่าอุปกรณ์ตรวจสารเสพติด ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา 5.10 ล้านบาท สปป.ลาว 6.15 ล้านบาท กัมพูชา 2.15 ล้านบาท และเวียดนาม 2.60 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 16 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนของสำนักงาน ป.ป.ส.


โครงการนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมยาเสพติด กับหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นทางไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและสกัดกั้นยาเสพติดจากแหล่งผลิตสู่ไทยและประเทศอื่นๆ


ผลการดำเนินโครงการในปี 2564 ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการด้านยาเสพติดสามารถจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญได้ 1,217 คดี มีผู้ต้องหา 2,148 คน และตรวจยึดยาเสพติดได้จำนวนมาก อาทิ สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 482.3 ตัน ยาบ้า 618.3 ล้านเม็ด ไอซ์ 25.4 ตัน เฮโรอีน 6.9 ตัน คีตามีน 4.4 ตัน