มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ ต้อนรับงานการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.จุฬาภรณ์ ศึกษาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำ

เมื่อ 20 สิงหาคม 63 ที่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา   นายประสิทธิ์  ทองทิตย์เจริญ  ประธานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ทางน้ำ จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ นำโดย นายแพทย์อิสระ อริยะชัย-พาณิชย์ หัวหน้างานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์


โดยทางคณะหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ได้เลือกมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ในการศึกษาดูงาน  เนื่องจาก มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา มีพื้นที่ดูแลทั้งทางบกและทางทะเล   ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทางทะเล  หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ สามารถที่จะระงับเหตุได้เป็นอย่างดีและทันท่วงที  นอกจากนี้ยังพบว่าเครื่องมือก็พบว่ามีความทันสมัย  พร้อมด้วยทีมเรือกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ คอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง   นอกจากนี้ในพื้นที่เมืองพัทยา ยังถือว่าเป็นพื้นที่ๆมีความเสี่ยงในหลายด้าน  ทั้งทางบกและทางทะเล  เนื่องจากว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว  แต่ก็สามารถที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ยาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากว่ามีความพร้อมในทุกส่วน

ดังนั้นทางคณะจาก รพ.จุฬาภรณ์   จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและศักยภาพ ที่มีความพร้อมของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์   จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องของการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางน้ำ      เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ถูกวิธี  ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป   นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความอุ่นใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย.