ผู้ว่าชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจค้นและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเรือนจากลางชลบุรี หาสารเสพติด

0
130

เมื่อ 24 มกราคม 62 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ออกตรวจค้นและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี เพื่อหาสารเสพติด ตามมาตากรขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเพสติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ณ เรือนจำกลางชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

       ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ในห้วง 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน มกราคม 2562) โดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานบริการ เรือนจำ และแหล่งมั่วสุมต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

นายธวัชชัย รองงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การป้องปรามและป้องกัน การลักลอบนำเข้ายาเสพติดในเรือนจำ รวมทั้งการขยายผลหาผู้กระทำผิด และดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามมาตรการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ซึ่งได้ลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนและสนธิกำลังจาก กองกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว สนับสนุนการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี (ชุดเฉพาะกิจสิงห์ชล) จำนวน 60 นาย กำลังเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี   เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส. พื้นที่อำเภอบ้านบึง กำลังเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 2 ตำรวจ สภ.บ้านบึง เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี และกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อำเภอบ้านบึง รวมทั้งสิ้น 185 นาย ออกปฏิบัติการตรวจค้นและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติด  ตามมาตากรขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

        นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่ 63 จังหวัด ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัด ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ในห้วง 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562) ตามที่รัฐบาลกำหนดเพื่อเป็นการป้องปราม และป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งการขยายผลหาผู้กระทำผิด และดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดชลบุรีต่อไป.