บูรณาการภาคีเครือข่ายเตรียมคัดแยกชาวโรฮีนจา 23 คน

0
160

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ก.พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าช่วยเหลือชาวโรฮีนจา จำนวน 23 คน ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งชาวโรฮีนจาดังกล่าวได้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและถูกผู้ดูแลกักขังหน่วงเหนี่ยว จากนั้นจะถูกส่งต่อไปที่บริเวณชายแดนใต้และมาเลเซียเพื่อใช้แรงงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการขยายผลสืบเนื่องจากคดีของจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ว่า กระทรวง พม. โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบว่า ขณะนี้ ชาวโรฮีนจาดังกล่าว อยู่ในความดูแลของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก โดยในวันนี้ สาธารณสุขได้เข้าไปตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ได้อยู่ในมาตรการกักตัวของรัฐ


อย่างไรก็ตาม จะประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทาง ดำเนินการช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่และแนวทางคัดแยก เนื่องจากอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ได้ เพราะมีการจ่ายเงินค่านายหน้าเพื่อจะไปใช้แรงงานในประเทศมาเลเซีย