นายอำเภอเกาะสีชัง ตรวจปัสสาวะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

0
117

บุญเหลือ ชาตรี

เมื่อ  09.30 วันที่ 9 พฤษภาคม 60 นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกาะสีชัง ทหาร ตำรวจ ร่วมมอบนโยบายการทำงานในการบริหารท้องถิ่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกอาสารักษาดินแดน รวม 7 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน และภายหลังการประชุม นายอำเภอเกาะสีชัง ได้สั่งให้การ นายคณินทร์ เปรมศรี ปลัดอาวุโส พร้อมด้วย ร.ท.ภรศิษฐ์ จิตรามวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

สำหรับ การตรวจปัสสาวะ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้นำราษฎรที่จะรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน โดยหลังจากตรวจปัสสาวะ ครบทุกคนแล้ว ไม่พบสารเสพติดใดๆ…