นายอำเภอสั่งฟันไม่เลี้ยง สถานบริการแฝงขายบริการในเมืองพัทยา

0
120

บุญเหลือ ชาตรี

เมื่อ 19.00 น วันที่ 9 พฤษภาคม 60  ฝายปกครองอำเภอบางละมุง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบ อ.บางละมุง ออกปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามการค้าประเวณีตามสถานบริการอาบอบนวด บาร์เบียร์ สถานคาราโอเกะต่าง ๆ ในพื้นที่เขตอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา

นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ คนเข้าเมือง การทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาพยายามรณรงค์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ไม่ให้ถูกตราหน้าว่าเป็นเมืองหลวงของการค้าประเวณี และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ให้มีการค้าประเวณี และทำตามนโยบายของรัฐบาล คสช.เกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พร้อมฝากถึงบรรดาสถานประกอบการที่ยังลักลอบเปิดค้าประเวณีให้งดละเลิก เนื่องจากทางอำเภอมีมาตรการ มีข้อมูลข่าวสารและมีชุดเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจตรวจขันอย่างต่อเนื่อง หากยังลักลอบทำอยู่จะช้าหรือเร็วต้องถูกตรวจจับดำเนินคดีถึงขั้นปิดกิจการแน่นอน…