นายกหนองปรือ เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย หลังเกิดเหตุเด็กจมเสียชีวิตในสวนพ่อ

 

เมื่อ  21 มกราคม 63  จากกรณีที่ได้เกิดเหตุการณ์เด็กวัย 17 ปี  ได้ว่ายน้ำไปเก็บลูกฟุตบอลที่หล่นลงไปในบ่อน้ำของสวนสาธารณะ (สวนพ่อ) ที่มีความลึกประมาณ 6 เมตร    จนกระทั่งพบว่าหมดแรงและจมน้ำหายไป และเด็กได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา    ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวสร้างความเสียใจแก่พ่อแม่ ญาติสนิทของน้องเป็นอย่างมาก  หลังเกิดเหตุการณ์สูญเสียดังกล่าวเกิดขึ้น  ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  ก็ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาเป็นการเร่งด่วน  เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไข   โดยสภาได้เตรียมประชุมนอกรอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนและวางมาตราการในการใช้สวนสาธารณะใหม่    อาทิ  เรื่องของพิจารณาช่วงเวลาเปิดปิด   การทำประตูเข้าออกสวนสาธารณะที่มีความแข็งแรง และครบคลุมทุกด้าน   การบำรุงรักษาสวนสาธารณะ  ให้ไม่มีปัญหาในเองของขยะตกค้าง  เนื่องจากว่าในทุกช่วงเย็นจะมีคนรักสุขภาพมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก  และมีการทิ้งขยะลงในพื้นที่  ส่งผลทำให้เกิดขยะตกค้าง   ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย  อาทิ ในเรื่องของภาพลักษณ์ความสะอาดของสวน  ซึ่งมาตรการในการรักษาความสะอาด  ทางคณะผู้บริหารได้สั่งการให้กองสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลความสะอาดของสวนสาธารณะ

ส่วนในเรื่องของความปลอดภัย  ทางเทศบาลเตรียมจ้างบริษัทเอกชนที่มีความพร้อม เข้ามาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยภายในสวน หลังจากที่ปิดสวนสาธารณะ  คือหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก    นอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้ปกครองช่วยกันตักเตือน  ช่วยกันเป็นหูเป็นตา  เพื่อรักษาบรรยากาศของสวนสาธารณะให้มีความสนุกสนาน  ไม่ให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นอีก.