ตำรวจพัทยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ล๊อคคอ ป้องกันรถหาย

เมื่อ  21 กรกฎาคม 62  ที่   ตลาดพัฒนาชุมชนตลาดฟลายเบิร์ด  ซอยกรมที่ดิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ล๊อคคอ ล๊อคดิส ป้องกันรถหาย ตามโครงการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ตามย่านชุมชน,ตลาดนัด,คอนโด,อพาทเม้นท์ และเพื่อป้องภัยทรัพย์สินสูญหาย  รวมทั้งประชาสัมพันธ์การติดตั้งดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น โปลิศ ไอ เลิร์ทยู ให้ง่ายในการแจ้งเหตุในยามฉุกเฉิน และสร้างความตระหนักให้แก่พี่น้องประชาชน ในการเฝ้าระวังทรัพย์สินของตนเอง เนื่องจากพื้นที่เมืองพัทยามีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก และเหตุการลัก จยย.ก็ มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่บ่อยครั้ง เนื่องจากทางด้านเจ้าหน้าที่อาจจะไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และยากต่อการควบคุมและติดตาม

ทั้งนี้และทั้งนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหา จึงได้มีการรณรงค์ดังกล่าว และตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย และรถที่ไม่มีเอกสารครอบครองอยู่เป็นประจำในพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักป้องกันทรัพย์สินของตนเองในเบื้องต้น เพื่อป้องกันการโจรกรรมสูญหาย.