เมื่อ 13 พฤศจิกายน 62  ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเมืองพัทยา จุดพัทยากลาง ถนนพัทยาสายสาม นายสุรชาติ  เกิดปราชญ์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยพิบัติทางบก นายทรัพย์ทวี  อองโนนยาง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ สำนักปลัด เมืองพัทยา ร่วมกันเปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงที่สภาพอากาศแห้งและมีลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมมาตราการรองรับเรื่องภัยพิบัติต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

โดยทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยพิบัติทางบก เมืองพัทยา ได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานชุดเตรียมพร้อมตลอด 24  ชั่วโมง  ในการรองรับเหตุที่ไม่คาดคิด โดยแบ่งกำลังออกเป็น 3 จุด สถานีดับเพลิงเขตนาเกลือ  รับผิดชอบตั้งแต่คลองกระทิงลาย ถึงถนนพัทยาเหนือ สถานีดับเพลิงเขตนาเกลือ  รับผิดชอบตั้งแต่คลองกระทิงลาย ถึงถนนพัทยาเหนือ สถานีดับเพลิงเขตพัทยา    รับผิดชอบตั้งแต่ถนนพัทยาเหนือ ถึงถนนเทพประสิทธิ์  สถานีดับเพลิงเขตจอมเทียน  รับผิดชอบตั้งแต่ถนนเทพประสิทธิ์ถึงสุดเขตเมืองพัทยา ด้านนาจอมเทียน    โดยเตรียมพร้อมรถดับเพลิงชนิดมีถังน้ำและถังโฟม       จำนวน     18   คัน  รถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมีแห้ง    จำนวน  4   คัน  รวมทั้ง รถกระเช้า  รถไฟฟ้าส่งสว่าง  รถยนต์ตรวจการณ์ รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์  รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ และอื่นๆ รวมกว่า 80 คัน พร้อมด้วย  ชุดผจญเพลิง (กันความร้อน) เบาะลมช่วยชีวิต     เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม (ใช้สำหรับช่วยดับเพลิง)  เครื่องดูดควัน/เป่าลม   และอื่นๆ แบบครบครัน ในอัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯกว่า 100 นาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงในการรองรับภัยพิบัติต่างๆได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ยังได้เตือนภัยช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพอากาศแห้ง และมีลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้ที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุมเพลิง โดยเฉพาะหากเกิดกับตึกแถวหรือบ้านไม้ จะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงฤดูหนาว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว.