TCEB หนุนการจัดงานประชุมสัมมนา แจกบัตรกำนัล ลดหย่อนภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

เมื่อ 11 มีนาคม 63    ที่   โรงแรม เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  โดยช่วงเข้าสู่วาระสุดท้ายของการประชุม นายสราโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออก  องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ. (TCEB)   เผยแนวทางที่จะมีการดำเนินการ ส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชนนำงานประชุมสัมมนาขององค์กรไปจัดนอกสถานที่ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อเกื้อหนุนชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านการกระจายรายได้ การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพบริการให้สอดรับกับความต้องการของธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยมาตรการกระตุ้นบริษัท สนับสนุนกลุ่มองค์กรบริษัทเอกชน ในการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ ในรูปแบบบัตรกำนัล มูลค่า 20,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้น จะต้องจัดคนละจังหวัดของที่ตั้งบริษัท มีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 40 คนขึ้นไปต่อกลุ่ม พัก 1 คืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 63 พร้อมสนับสนุนการลดหย่อนภาษี  ส่งเสริมการประชุมของหน่วยงานรัฐ เพิ่มโอกาสการจ้างงาน ผ่านการจัดประชุมสัมมนา เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะนี้.