PBTA ประชุมและบรรยาย เรื่องผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องปรับตัวอย่างไรในยุค 4.0

0
278

เมื่อ 9 ตุลาคม 62 ที่ รร.เดอะกรีน พาร์ค รีสอร์ท พัทยา  นาย​เอกสิทธิ์​ งามพิเชษ​ฐ์ นายก​สมาคม​นักธุรกิจ​และ​การ​ท่องเที่ยว​เมืองพัทยา เป็น​ประธาน​เปิด​การ​ประชุม​ใหญ่วิสามัญ สมาคมฯ ประจำดือนตุลาคม โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก สมาคมฯ รวมถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา  โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติ  พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย มาบรรยายให้ความรู้เรื่องผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องปรับตัวอย่างไรในยุค 4.0 เช่น การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว 4 ด้าน อาทิ เช่นการปรับกลุ่มลุกค้าเป้าหมายให้หลากลายมากยิ่งขึ้น    ปรับเปลี่ยนสินค้าและการบริการตามยุคสมัย  ปรับกลยุทธการตลาดเพื่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ใช้โซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางมามีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์  และปรับกลยุทธในการบริการให้เข้าถึงลุกค้า ดูแลเอาใจใส่แบบเป็นกันเองเน้นการบริการใส่ใจเข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบายของภาครัฐบาล ในเรื่องประเทศไทย 4.0 ให้ส่งผลต่อนโยบายด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และการตลาดท่องเที่ยว 4.0 ที่เน้นด้านนวัตกรรม  เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดสังคมออนไลน์ ที่เป็นการเปิดกว้างทางความคิด การมีส่วนร่วม และยังเป็นการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทำให้ลูกค้ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการค้นหาข้อมูล ซื้อ ขาย สินค้าและบริการที่ไร้พรมแดน ด้วยการเชื่อมโยงการตลาดแบบออนไลน์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการยุคนี้ สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องในการทำการตลาดรูปแบบใหม่ โดยการใช้ช่องทางโซเชียลต่างๆนำมาปรับใช้ในการทำการตลาดประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นเนื้อหาสาระ รูปแบบภาพที่ใช้ในการทำประชาสัมพันธ์ที่สวยงามเข้าใจง่าย ดึงดูดและราคาที่ไม่แพงจนเกินไป หรือจัดโปรโมชั่นต่างๆ ตามช่วงเทศกาลการท่องเที่ยว ก็เป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ยุค 4.0.