ไทย-สหราชอาณาจักร เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกัน นำโมเดลเศรษฐกิจ BCG

0
507

ลอร์ดโพลแห่งเบย์สวอเตอร์ สมาชิกสภาขุนนางสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบหารือร่วมกันในหลายโอกาส พร้อมทั้งชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรที่แน่นแฟ้นและยาวนาน เชื่อมั่นว่า การหารือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมพลวัตในความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักร พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทย ทั้งสองฝ่าย ยังเห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน


นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการดำเนินนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีโมเดลเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผน 10 ประการ เพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมสีเขียวของสหราชอาณาจักร พร้อมเชิญชวนนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสหราชอาณาจักรสามารถใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตได้


นายกรัฐมนตรี ขอให้สหราชอาณาจักร สนับสนุนการลดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย พร้อมพิจารณาร่วมกันผลักดันการจัดทำ FTA ระหว่างกันให้เป็นรูปธรรม ผ่านกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ อาทิ การประชุมคณะกรรมการหารือเชิงยุทธศาสตร์และการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ตลอดจนเชิญชวนสหราชอาณาจักรใช้ประโยชน์จากการลดอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปสำหรับรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมที่ไทยจัดทำร่วมกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคด้วย