ไทยและฝรั่งเศส ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนวัตกรรม ผ่านการจัดงานเฉลิมฉลอง “ปีแห่งนวัตกรรมไทย – ฝรั่งเศสปี 2566”

0
146

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและฝรั่งเศส ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดงานเฉลิมฉลอง “ปีแห่งนวัตกรรมไทย – ฝรั่งเศสปี 2566 ช่วงเย็นวันนี้ (26 ม.ค.66) ที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานครการจัดงานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ ในด้านอากาศและอวกาศ โดยจะเปิดตัวดาวเทียม THEOS-2 สร้างโดยฝรั่งเศสและไทยเป็นเจ้าของ ด้านสาธารณสุข ความงามและการดูแลสุขภาพ อาหาร เศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมไปถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต


สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองที่ฝรั่งเศส กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผลักดัน ส่งเสริม และแสดงศักยภาพของกลุ่มสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยผ่านการจัดงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน


นายกรัฐมนตรี ชื่นชมการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสที่เห็นความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้น มีผลเป็นรูปธรรม รัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของทั้งสองฝ่ายให้ก้าวหน้า รวมถึงมุ่งผลักดันและส่งเสริมกลุ่มสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดการประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่