โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไทยแลนด์ 4.0 เล็งการเติบโตของธุรกิจ MICE ในพื้นที่ พัทยา หัวหิน กรุงเทพฯ

0
119
(จากซ้ายไปขวา) พล.ต.ต. บัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา โดยมี นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  TCEP และ ดร.ชลจิต วรวังโส, ผู้อำนวยการสำนักงานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นวิทยากรบรรยายการเจริญเติบโตของภาคตะวันออกในอนาคต
(จากซ้ายไปขวา) พล.ต.ต. บัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา โดยมี นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ TCEP และ ดร.ชลจิต วรวังโส, ผู้อำนวยการสำนักงานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นวิทยากรบรรยายการเจริญเติบโตของภาคตะวันออกในอนาคต

เมื่อ 10.30 น.วันที่ 16 สิงหาคม 60 ที่ห้องประชุมโรงแรมฮิลตัน ชั้น 17 พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “TCEB” ชูกลยุทธ์เสริมตลาดไมซ์อินเตอร์ฯ ดัน พัทยา หัวหินและกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์เพื่อจัดงานเชิงธุรกิจและการพักผ่อน โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เดินหน้าตอกย้ำจุดขายประเทศไทย 3 เมืองกับตลาดนักเดินทางกลุ่มไมซ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการจัดงานให้สอดคล้องกับบทบาทของไทย ที่มีความสำคัญมากขึ้น ในฐานะเป็นประเทศที่สามารถเป็นที่จัดการประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติ ได้อย่างมีศักยภาพ และมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการระดับโลกในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ของประเทศไทย และสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC (The Eastern Economic Corridor) ได้เล็งเห็นการเติบโตของธุรกิจ รองรับโอกาสจากการลงทุน และระบบคมนาคมความเร็วสูง เพื่อหนุนรายได้อุตสาหกรรมไมซ์ควบคู่ในการพัฒนาประเทศไทย

โดยมีการเปิดการสัมมนา โดย พล.ต.ต. บัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธาน และนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ TCEP และ ดร.ชลจิต วรวังโส, ผู้อำนวยการสำนักงานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นวิทยากรบรรยาย การเจริญเติบโตของภาคตะวันออกในอนาคต เพื่อให้นักลงทุน และสื่อมวลชนในประเทศและต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมกว่า 35 สำนักใน 16 ประเทศ เยี่ยมชมศักยภาพด้านไมซ์ชั้นนำของไทย ภายใต้ธีม  “CONNECT Thailand: Kingdom of Bleisure”  นำไปเผยแพร่ จากการพรีเซ็นต์การเจริญเติบโตของภาคตะวันออกในระยะ 5 ปีข้างหน้านี้

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ TCEP เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐได้ประกาศนโยบายและทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยออกมาตรการเพื่อการปฏิรูปภาคเศรษฐกิจ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านการลงทุน การพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น T CEB ได้เล่งเห็นศักยภาพการเติบโนของภาคธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวกับไมซ์ที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นสถานที่สำหรับการประชุมสัมมนา และจะส่งผลดีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาพรวม  โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อดึงดูดให้องค์กรต่าง ๆ มาจัดกิจกรรมรในประเทศไทย โดยการนำเสนอจุดเด่น 3 ด้าน อาทิ โอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง   ความหลากหลายของสถานที่และจุดหมายในการจัดกิจกรรมไมซ์  รวมถึงความมีเอกลักษณ์และความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในประเทศที่สามารถรองรับการจัดงานได้ในระดับโลก เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นสวรรค์แห่งเชิงธุรกิจและการพักผ่อน เผยแพร่ภาพลักของประเทศไทยสู่ International Media Familiarization Trip (IMFT2017)

สำหรับการโปรโมทศักยภาพด้านไมซ์ของทั้ง 3 เมือง โดยการนำเสนอจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว EEC ภาคอาเซียน คาดการณ์เม็ดเงินลงทุนในพื้นที่ถึง 1.505 ล้านล้านบาท ในช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้าและการยกระดับการพัฒนาโครงการระดับใหญ่หลายโครงการอาทิ สนามบินอู่ตะเภา (ทางอากาศ) , ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางน้ำ) , โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง (ทางบก) และการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางรถยนต์ที่กำลังขยายเส้นทางในภาคพื้นตะวันออก เป็นต้น  นอกจากนี้ความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในพัทยายังมีรองรับอย่างพร้อมเพรียง เช่นโรงแรมชั้นนำของประเทศ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  รวมถึงศูนย์การค้า และห้องประชุมนิทรรศการระดับนานาชาติ  อีกทั้งยังมีเรือเฟอร์รี่สามารถเดินทางไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยร้นระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์ได้อย่างสะดวก รวมถึงแผนโครงการเชื่อมโยง กรุงเทพฯ – พัทยา – หัวหิน ด้วยรถไฟความเร็วสูง ด้วยมูลของโครงการนี้ 94,670 ล้านบาท

ทางด้าน ดร.ชลจิต วรวังโส, ผู้อำนวยการสำนักงานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า เป็นการสร้าความร่วมมือระหว่าง EEC และ TCEB ได้ร่วมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนต่างประเทศระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน 3 ระดับนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่นานาชาติในอนาคต

สำหรับในปีงบประมาณ 2560 TCEB คาดว่าจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เขามาในประเทศไทยรวม 27.1 ล้านคน แบ่งเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ 1,109000 คน กลุ่มนักเดินทางโดเมสติกไมซ์ 26 ล้านคน สามารถสร้างรายได้เขาประเทศไทยได้ถึง 155,000 ล้านบาท  ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ผ่านอุสาหกรรมไมซ์สู่ภูมิภาค สร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีในอนาคต