เอสเอ็มอี แบงก์ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการที่พักบูติคโฮเต็ล

0
216
นายอธิพัชร์ ผึ่งศิริธัญรัฐ  รองปลัดเมืองพัทยา  นายณัฐพล  ธีรวุฒิวรเวทย์ ผอ.ส่งเสริมศิลปการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสหชัชย์ เลิศพรกูลรัตน์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน (Sme Bank) นายฉัตรชัย  สังข์เจริญ ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(Sme Bank)  สาขาพัทยา  โดยมีผุ้ประกอบการโรงแรม และห้องพักขนาดกลางขนาดย่อม  แขกผู้มีเกียรติ และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 250 คน
นายอธิพัชร์ ผึ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผอ.ส่งเสริมศิลปการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสหชัชย์ เลิศพรกูลรัตน์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน (Sme Bank) นายฉัตรชัย สังข์เจริญ ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(Sme Bank) สาขาพัทยา โดยมีผุ้ประกอบการโรงแรม และห้องพักขนาดกลางขนาดย่อม แขกผู้มีเกียรติ และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 250 คน

เมื่อ 30 มิถุนายน 61 ที่ โรงแรมแกรนด์เบลล่า พัทยา ได้มีพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการที่พัก บูติคโฮเต็ล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยมี นายอธิพัชร์ ผึ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผอ.ส่งเสริมศิลปการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสหชัชย์ เลิศพรกูลรัตน์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน (Sme Bank) นายฉัตรชัย สังข์เจริญ ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(Sme Bank) สาขาพัทยา โดยมีผุ้ประกอบการโรงแรมและห้องพักขนาดกลางขนาดย่อม แขกผู้มีเกียรติ และภาคส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 250 คน

ตามที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Sme Bank) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการบูติคโฮเต็ล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมผุ้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพเพื่มขึ้น เติบโตเป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ มีองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจที่พักขนาดเล็กแบบดั้งเดิมในชุมชน ให้มีมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ พร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม เป็นการธุรกิจ ให้เข้ากับสมัยนิยมพร้อมกับเติบโตตามอัตลักษณ์ของชุมชน  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชุมชน อย่างไม่มีที่สิ้นสุดก้าวล้ำตามสมัยนิยม

นายวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ สถาปนิก นักออกแบบและสร้างสรรค์การเปลี่ยนอาคารเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล และเจ้าของ สามเสน 5 ลอจต์ ที่ถูกตีพิมพ์ไปทั่วโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล เรียนรู้การวิเคราะห์ที่ตั้งและสร้างจุดขาย แม้ในทำเลที่แสนไกลพร้อมทั้งเรียนรู้ Business Modelของโรงแรมแต่ละประเภท  พร้อมจุดแข็งและจุดอ่อน ในการพูดถึงประสบการณ์ตรงของการทำโรงแรมขนาดเล็ก ที่ลงทุนต่ำ แต่ถูกกล่าวถึงในสื่อระดับโลกอย่าง National Geographic หรือประสบการณ์ในการสอนผู้ประกอบการมาทั่วประเทศ จนมีผู้เปิดโรงแรมขนาดเล็กแต่สร้างสรรค์และทำกำไรมาแล้ว หลายร้อยแห่งทั่วประเทศ ให้ผู้ที่มาอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

นายฉัตรชัย สังข์เจริญ ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (Sme Bank) สาขาพัทยา เผยว่า พร้อมให้การสนับสนุนช่วยธุรกิจด้านต่างๆที่ต้องการเงินลงทุน ทางธนาคารยินดีรับฟังปัญหาในการพิจาณาอนุมัติ หากธุรกิจของท่านมีไอเดีย มีแผนการทำงานที่ดีเป็นระบบ และคาดว่าจะสามารถต่อยอดสร้างผลกำไรได้ ให้รวบรวมโปรเจ็คงาน ไปเสนอที่สำนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Sme Bank) สาขาพัทยา กลางถนนพัทยาสายสาม ในวันและเวลาราชการ ซึ่งทางธนาคารมีหลักเกนณ์ในการพิจารณาอนุมัติตั้งแต่ 50,000 บ.สูงสุด 15 ล้านบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 038-416808.