เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ช่วยลดค่าที่พัก กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวกว่า 3,000 บาทต่อสิทธิ เริ่มกุมภาพันธ์นี้

0
56

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 5.6 แสนสิทธิ วงเงินรวม 2,016 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในไทยโดยจะเริ่มโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2566 นี้สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 รอบนี้ จะสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ40 สูงสุด 3,000 บาท/สิทธิ และจำกัดให้สามารถจองได้สูงสุดครั้งละ 5 สิทธิเท่านั้น แต่จะไม่สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเหมือนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1-4 ที่ผ่านมา


อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอป “เป๋าตัง” โดยต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิ สำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิแล้ว สามารถกดให้ความยินยอมในระบบได้เลย