เมืองพัทยา เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน EEC (พัทยา) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา รองรับการประชุม ประสานงาน ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจพัทยาทุกมิติ

0
777

เมื่อ 11.30 น.เวลา 20 พฤศจิกายน 61  นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายจาก นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้เป็นคณะกรรมการประสานงานพัฒนาท้องถิ่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (CAEC) ท้องถิ่นพื้นที่ EEC เพื่อหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงาน EEC (พัทยา) ภายในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งในวันนี้ มี ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ หรือในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาท้องถิ่นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Committee on Local Administration for EEC Coordination (CAEC) พร้อมนายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมดูสถานที่ เพื่อเตรียมปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม 134 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เป็นศูนย์ประสานงาน EEC (พัทยา) รองรับการประชุม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเรื่อง EEC โดยมีเป้าหมายให้ผู้นำชุมชนเข้าใจ เรื่อง EEC และต่อยอดถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง รวมทั้งเกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการขับเคลื่อนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก EEC ตามนโยบายหลักของนายกเมืองพัทยา ที่ส่งเสริมผลักดัน สรรค์สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ความสะดวกสบายด้านการคมนาคมขนส่ง และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศต่อไป.