เมืองพัทยา ปรึกษาหารือการลงทุนด้านธุรกิจกับองค์กรของรัฐบาลจีน รองรับ EEC

0
455

เมื่อ 24 ธันวาคม 61  ที่ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยานายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Liu Yuyang ผู้จัดการบริษัท China National Complete Engineering Corporation และคณะ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาเยี่ยมคารวะ และปรึกษาหารือในการลงทุนด้านสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับกับ EEC

ทั้งนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้เน้นย้ำถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย ที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกตามคอนเซ็ปต์ NEO PATTAYA ของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาด ที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปี ให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมยุคใหม่ รวมทั้งมีความสะดวก ปลอดภัยและสะอาด เพื่อให้ประชาชนชาวจีนได้มั่นใจในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย รวมทั้งการร่วมมือด้านต่างๆ  โดยมี นายเอกประภู เอกะสิงห์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลชานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ