เมืองพัทยาจับมือ Alipay Business Group นำกิจกรรมเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน กลับมาเยือนพัทยาให้เพิ่มมากขึ้น

0
252

เมื่อ 14.00 น. 2 มกราคม 62 ที่ ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับ Mr.Alex Membership management Senior Advisor จาก Alipay Business Group และคณะ โดยการนำของ นายปราโมทย์ ไชยอุฬาร รองประธานกรรมการสมาร์ทซิตี้ ในโอกาสมาเยือนเมืองพัทยา และประชุมหารือ ในการพิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสม น่าสนใจ รวมทั้งการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน เข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้มากขึ้น โดยจะใช้กิจกรรมงานวันสงกรานต์เมืองพัทยา เป็นจุดขายเป็นงานแรก ซึ่งมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ร่วมหารือ

ทั้งนี้เนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาที่พัทยา จังหวัดชลบุรี มีจำนวนน้อยลง ทั้งนี้หวังว่าผลจากการได้ปรึกษาหารือ จะเป็นการจุดประกายความน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยือนพัทยาให้เพิ่มมากขึ้น 20% โดยได้เสนอแต่งตั้งคณะประสานงานเพื่อดำเนินการประชุมหารือร่วมกัน ในประเด็นต่างๆด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ 7 มกราคม 62 รวมทั้งการบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโอกาสต่อไป.