อิตาลี-ไทย หารือย้ำความร่วมมือทุกมิติ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

0
931

นายโลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยสองฝ่าย ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือต่างๆ ทั้งด้านความมั่นคงมีความร่วมมือที่ใกล้ชิด ในด้านหลักสูตรการศึกษากับโรงเรียนเสนาธิการทหาร นักเรียนนายร้อยของไทยรวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านวัฒนธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสองฝ่ายยินดีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านอวกาศและดาวเทียม ตลอดจนความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของไทย กับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของอิตาลีในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์


โดยเอกอัครราชทูตอิตาลีฯ ยินดีที่ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยร่วมกัน ด้านการศึกษาอบรม เห็นพ้องควรสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนอบรมและความร่วมมือระดับประชาชน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคตและด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาค เอกอัครราชทูตอิตาลีฯ ยินดีที่จะมีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหภาพยุโรป ที่กรุงบรัสเซลส์ ปลายปีนี้ โอกาสครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป


โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ไทยพร้อมร่วมมือกับอิตาลีในการบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการประชุมฯ และเชื่อมั่นว่าจะเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายในภูมิภาค และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างกันต่อไป พร้อมยินดีที่การเจรจาร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย – อียู ประสบความสำเร็จ