ส่งเสริม ผลักดัน ผู้ประกอบการ SME ให้อยู่รอด เข้มแข็งขึ้น เติบโตแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

0
653

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบ VTC ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ เพื่อปรับและแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ให้สมบูรณ์ เร่งขับเคลื่อนเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEที่ประชุมรับทราบ การใช้งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 และร่วมพิจารณาปรับแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้เหมาะสม โดย พลเอก ประวิตร ย้ำผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นส่วนสำคัญของฐานเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญมาตลอดและต้องการส่งเสริม ผลักดันให้อยู่รอด เข้มแข็งขึ้นและเติบโตแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


โดยขอให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องลงไปดูแลสนับสนุนและให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันบูรณาการใช้กลไกที่มีอยู่ เร่งขับเคลื่อนเสริมความแกร่งของผู้ประกอบการ SME อย่างจริงจัง พร้อมทั้งขอให้ความสำคัญกับตรวจสอบและประเมินผลการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มากขึ้นในภาพรวม