สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี เผยสถานการณ์การท่องเที่ยว พบ นทท.อาเซียนและอินเดียช่วยกระตุ้น

0
754

เมื่อ 22 ตุลาคม 62 ที่ โรงแรมไบร์ตัน แกรนด์ พัทยา นางสาวฐิติภัสร์  ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกฯ ประจำเดือนตุลาคม 62 โดยมี นายกฤษฎา​ รัตนพฤกษ์​ ผอ.ภูมิภาคอาเซี่ยนเอเซียใต้และแปซิฟิกใต้​ ททท.​สำนักงานใหญ่ การรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการตลาดการท่องเที่ยว​ของประทเศกลุ่มอาเซียน   

นายกฤษฎา เผยว่า ในช่วงไตรมาส 4 นี้ นักท่องเที่ยวจากตลาดอาเซียนและอินเดีย ยังคงเป็นความหวังสำคัญในการกระตุ้นยอดภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ให้ไปถึงเป้าหมายของรัฐบาล 39.8 ล้านคนในปีนี้ ททท.จึงเร่งเดินหน้าโครงการกระตุ้นตลาดในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียใต้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือน มกราคม–สิงหาคม 62 ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 651,795 คน สร้างรายได้ 22,732 ล้านบาท มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เดินทางมาไทย รองจากมาเลเซีย สปป.ลาว และเวียดนาม ทั้งนี้อยากให้มีการพัฒนารองรับกลุ่ม นทท.มุสลิมมากยิ่งขึ้น โดยการให้ทางสถานที่ท่องเที่ยวหรือโรงแรม ทำพื้นที่ไว้สำหรับชำระล้าง/สวดมนต์ ในการอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ที่มีจำนวนเพื่มมากขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบกิจกรรมครอบครัวมากขึ้น  เพื่อให้เกิดความหลากหลาย

นอกจากนี้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียน พบว่าประเทศเวียดนามมีความเติบโต และรูปแบบด้านการท่องเที่ยวคล้ายคลึงประเทศไทย  ในการใช้อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตร เป็นตัวกลางในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการมาก่อน และทางเวียดนามได้นำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ จนเกิดการพัฒนาที่คล้ายคลึงส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย จนเป็นคู่แข่งทางด้านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งส่งผลต่อรายได้ด้านอุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็นอย่างมาก ดังนั้นทางด้านผู้ประกอบการต่างๆด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ  โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ในการสร้างสัมผัสอันดีงามต่อนักท่องเที่ยว ทั้งด้านการบริการ ความเป็นอยู่ การรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิดข้อแตกต่างอยู่เสมอ  สร้างความเชื่อมั่นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้คงอยู่.