สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ขับเคลื่อนภารกิจเงินฝาก ผ่านธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา รองรับการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล

0
2331

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่า จากสถิติเงินฝากของคนไทยจากสถาบันการเงินทั้ง 32 แห่ง ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ พบมีการเติบโตทุกปี โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา อัตราการเติบโตเกือบร้อยละ 4 ปัจจุบันมีผู้ฝากเงินทั้งหมด 90 ล้านราย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีหน้าที่คุ้มครองผู้ฝากเงิน หากเกิดกรณีธนาคารพาณิชย์มีการระงับกิจการหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามวงเงินคุ้มครองที่กฎหมายกำหนดจำนวน 1 ล้านบาทต่อ 1 ราย ครอบคลุมในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ฝากรวมจากการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางการเงินและการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้ปรับแนวทางดำเนินงานให้สอดรับกับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยจะมีธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ Virtual Bank ให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความคุ้มครองธนาคารดังกล่าวนี้ และการฝากเงินของผู้ฝาก จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พร้อมให้ความมั่นใจกับประชาชนไม่ต้องกังวล กรณีเกิดปัญหาธนาคารในต่างประเทศทั้งอเมริกาและยุโรป ยืนยันธนาคารพาณิชย์ของไทยยังมีความแข็งแรง


ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ยังกล่าวว่า สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ยังเตรียมพร้อมกรณีเกิดปัญหากับผู้ฝากเงิน ไม่ต้องเดินทางมาหาตัวแทน หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพราะได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับธนาคารพาณิชย์ ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนและเช็ค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน