รัฐบาล เปิดงาน “ไทยพร้อม APEC พร้อม” ภายใต้แนวคิด เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

0
279

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม” มุ่งเน้นนำเสนอภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทยอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่า การจัดประชุมเอเปคครั้งนี้ ไทยมุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่ไทยจะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปค ด้วยการสร้างเสริมสมดุลสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ยืนยันว่า ไทยมีความพร้อมต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง 20 เขต ภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเปิดกว้างด้านการค้า-การลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน


กิจกรรมครั้งนี้ จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมจากการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเอเปค โอกาสนี้ ยังได้เปิดตัวผู้แทนรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้ง 9 คน อาทิ นายคมสันต์ แซ่ลี, แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ, มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ศิลปิน-ดารา เชฟชุมพล แจ้งไพร, แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทยอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมทั้งหมด จะจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้าน Soft Power ของเยาวชน