รฟท. ฟังความเห็นชาวชลบุรี ศึกษารถไฟเชื่อม 3 ท่าเรือ เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี

0
520

เมื่อ 8 มีนาคม 62  ที่ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชีย พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อสรุปผลการศึกษา โครงการงานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก -ฉะเชิงเทรา -ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด เพื่อชี้แจงสรุปผลการศึกษาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอแนวเส้นทางโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง โดยเชื่อมต่อพื้นที่อุตสาหกรรมหลักกับ 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะทางรวม 200 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบ การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ 5 แบบ ได้แก่ 1.สะพานรถไฟข้ามถนน 2.สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ 3.สะพานกลับรถรูปตัวยู 4.ทางลอดทางรถไฟ 5.ทางบริการข้างทางรถไฟ ตลอดจนการออกแบบสะพานลอยคน และมอเตอร์ไซค์ข้าม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยงในการข้ามทางรถไฟ

ด้านสิ่งแวดล้อม มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบหลากหลายรูปแบบ อาทิ กาหนดให้มีการติดตั้ง กาแพงกั้นเสียงชั่วคราวบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการฉีดพรมน้าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ถูกเปิดผิวหน้าดินและกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นต้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก -ฉะเชิงเทรา -ศรีราชา และโครงการ รถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา –มาบตาพุด ถือเป็นโครงการสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้น ที่ EEC และเสริมศักยภาพด้านการเดินทางและขนส่งให้กับ จ.ชลบุรี และพื้นที่จังหวัดข้างเคียง ประหยัดเวลาการเดินทาง จากกรุงเทพฯ ถึงระยอง โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งคนและสินค้ารองรับ ผู้โดยสารปริมาณ 4 ล้านคน/ปี และรองรับการขนส่งสินค้าปริมาณ 40 ล้านตัน/ปี ในปีเปิดให้บริการ

ทั้งนี้ รฟท.จะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อีก 4 ครั้ง ได้แก่ จ.ระยอง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 62 จ.ฉะเชิงเทรา วันอังคารที่ 12 มีนาคม 62 และ จ.ชลบุรี วันพุธที่ 13 มีนาคม 62 โดยภายหลังการประชุมครั้งนี้ รฟท.จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมวันนี้  ไปทำการพิจารณาประกอบในรายงานผลการศึกษา  เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับกระทรวงคมนาคมดำเนินการต่อไป.