ภาคเอกชนพอใจมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศของรัฐบาล ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ

0
414

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงมุมมองของภาคเอกชนหลังจากรัฐบาลออกมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 วงเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน ที่จะมีผลในเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ว่า แม้ประชาชนจะสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการ แต่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วยประคองเศรษฐกิจให้ดีขึ้นภาคเอกชนคาดการณ์ว่าไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งอาจกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยลดลง ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะให้มีเงินหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจไทยเพิ่มไทยกว่า 20,000 ล้านบาท ส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 0.1 ในส่วนของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่คณะรัฐมนตรี มีมติปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร วงเงิน 5,000 ล้านบาท จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการในการจ้างงาน รวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบการปรับปรุงสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว


นายสนั่น อังอุบลกุล ยังกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ว่า เห็นสัญญาณขยายตัวจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 30,000-40,000 คนต่อวัน ซึ่งยังมีความเชื่อมั่นว่าภายในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 8-10 ล้านคน ขณะที่การท่องเที่ยวภายในประเทศกลับมาฟื้นตัวถึงร้อยละ 90 ใกล้เคียงกับปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ภาพรวม GDP ของไทยในปี 2565 ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 อย่างแน่นอน


อีกทั้งยังมั่นใจว่าปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยถึงร้อยละ 80 จากปี 2562 ที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ 40 ล้านคน พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลราคาพลังงาน พร้อมพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเที่ยวบินให้สอดคล้องกับการเดินทาง