ปรับแผน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าภาคกลางเพิ่มขึ้น

0
741

นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานของ ททท.ภาคกลาง ว่า ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยดำเนินการโครงการต่างๆ ของ ททท. ซึ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยอิงกับ BCG โมเดล การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตาม ททท. มีการวางแผนวิสาหกิจในปี 2566-2570 เป็นแผนที่ ททท. ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ถือเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยและสร้างประสบการณ์ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและองค์กร


ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวของภาคกลาง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีอัตราการเข้าพักไม่ถึง 2 วัน เนื่องจากการเดินทางระยะใกล้จะมีอัตราการใช้จ่ายอยู่ที่ 2,275 บาท ดังนั้น ททท. ต้องคิดหาทางให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาภาคกลาง มีการพักค้างแรมและอยากจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสินค้าที่จะนำเสนอต่อนักท่องเที่ยว