นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ไทยสามารถกลับมาเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก

0
84

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อสั่งการเรื่องการส่งออกยางพารา ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ไทยสามารถกลับมาเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก จากความสำเร็จและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล พร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ การยางแห่งประเทศไทย ช่วยดูแลให้เกษตรกรได้ประโยชน์จากการส่งออกยาง และติดตามสถานการณ์โลกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนเร่งรัด และพัฒนาคุณภาพของยางพาราต่อไปส่วนการจัดประชุมเอเปค นายกรัฐมนตรีได้แจ้งที่ประชุมว่า ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภริยาของนายกรัฐมนตรี ได้เข้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงานเพียรสานงานศิลป์ ซึ่งมีรับสั่งว่าถายในงานมีการจัดแสดงของสวยงามจำนวนมากเหมาะสมให้แขกของเอเปคได้ชื่นชมศิลปะไทย ควรนำสิ่งของดังกล่าวนี้มาประดับตกแต่งในห้องประชุม หรือบนโต๊ะอาหารในงานเลี้ยง เพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม รวมทั้งให้มีพื้นที่จัดแสดงสินค้าโอทอป ผลงานศิลปาชีพ และจำหน่ายสินค้า เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของงาน


ส่วนสถานการณ์น้ำ นายกรัฐมนตรีฝากความห่วงใยถึงประชาชน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในช่วงฤดูฝนมีฝนตกหลายพื้นที่ ขอให้ตรวจสอบยานพาหนะ เพิ่มระมัดระวังในการขับรถช่วงฝนตก ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ ยังสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย และกองทัพ ประสานความร่วมมือไปทุกจังหวัด แก้ปัญหาน้ำท่วม โดยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันถ่วงที