นายกรัฐมนตรี กำชับที่ประชุม ศบศ.เตรียมพร้อมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

0
415

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบศ.) ว่ามีความสบายใจเรื่องของภาคการท่องเที่ยว หลังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญคาดการณ์ว่าจะเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2565 ไปจนถึงไตรมาสของปี 2566 ซึ่งต้องขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการรักษาบรรยากาศ ความสงบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มศักยภาพ


โดยในส่วนของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลยืนยันทุกภาคส่วนร่วมมือรักษามาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด พร้อมกันนี้ยังมีการหารือถึงมาตรการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ เตรียมหารือภาคธนาคารเพื่อสนับสนุนสินเชื่อสำหรับปรับปรุงและเสริมสภาพคล่องของโรงแรม อาคาร สถานที่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว ในส่วนของงบประมาณ ในการดำเนินการมาตรการต่างๆ ได้สั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องหาวิธีการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อสนับสนุนทุกห่วงโซ่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน ที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก


นอกจากนี้ ในระยะยาว ยังได้เตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยมีศักยภาพ เพื่อให้ได้รับเลือกจัดงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่ อย่างการท่องเที่ยวเอ็กซ์โป 2571 ที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงรองรับการพัฒนาความพร้อมการรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาใช้สถานที่ในประเทศไทย และมาตรการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติพำนักในประเทศไทยนานขึ้น เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายเงินในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น พร้อมยืนยัน รัฐบาลไม่ทำให้คนไทยเดือดร้อน ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวที่นำไปบิดเบือน