ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับโครงสร้างหนี้

0
182

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 1 ปี 2565 ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็ง โดยมีเงินกองทุน เงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง มีความสามารถในการขยายสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งคุณภาพสินเชื่อในภาพรวมค่อนข้างทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยมีการปรับโครงสร้างหนี้และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ขณะที่ผลประกอบการปรับดีขึ้นจากปีก่อน โดยภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2565 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.9 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ในเกือบทุก ภาคธุรกิจ ด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ขยายตัวจากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเป็นสำคัญสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 3.3 สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่ปรับลดลงจากการระบาดของโควิด-19


อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวชะลอลงตามอุปสงค์ ต่อที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มปรับลดลง ด้านสินเชื่อรถยนต์ทรงตัว แม้ว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศเริ่มกลับมาขยายตัวได้ ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัวสอดคล้องกับปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ปรับเพิ่มขึ้นและสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวต่อเนื่อง


หากเทียบกับไตรมาสก่อน กำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นจากการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 0.87 จากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 0.67 ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.45