ททท. เจาะตลาดการท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเที่ยวไทย

0
253

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับ บริษัท Almosafer ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของตลาดซาอุดีอาระเบีย โดยมีโรงแรมพันธมิตรในระบบมากกว่า 1.5 ล้านแห่งทั่วโลก และพันธมิตรสายการบินกว่า 450 สายการบิน ถือเป็นการส่งเสริมประเทศไทยในตลาดซาอุดีอาระเบียและตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักในตลาดมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ของประชากร และเป็นกลุ่มฐานข้อมูลหลักของบริษัทมีจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านราย อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มตลาดดั้งเดิมของตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง


อาทิ กลุ่มครอบครัว และกลุ่มรักษาพยาบาล ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเดินทางเข้าไทย จำนวน 17,985 คน ขณะที่ตัวเลขล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1–10 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงจำนวน 4,777 คน